EA Nutra -tillskott

Equine America vill presentera vårt systermärke EA Nutra vilket gör att vi kan göra ett nytt sortiment av premium, innovativa produkter för den inhemska och internationella marknaden som inte kommer att omfattas av de begränsningar som tillämpas av NOPS -koden. EA Nutras produkter är fortfarande föremål för noggranna oberoende tester i Storbritannien och Europa och kvalitetskontroll, men är inte ackrediterade enligt Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) och BETA NOPS Scheme.